Aplikacje Asseco​

na zdrowie!

POLITYKA PRYWATNOŚCI PRODUCENTA ODNOŚNIE DO APLIKACJI „mCPU”

Informacja Asseco Poland S.A. w kontekście udostępniania/publikowania/wydawania aplikacji mobilnych, zintegrowanych z Portalami pacjenta, dostarczanymi przez Asseco Poland S.A. klientom zewnętrznym.


Asseco Poland S.A. informuje, że producentem oraz wydawcą w sklepach internetowych aplikacji mobilnej PSIM jest Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie.


Ponadto Asseco Poland S.A informuje że, realizuje na zlecenie INTEGRATED SOLUTIONS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE projekt „BUDOWA I WDROŻENIE SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH ORAZ PLATFORMY CENTRALNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ” w ramach, którego przekazuje MINISTERSTWU OBRONY NARODOWEJ, DEPARTAMENT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA z siedzibą w WARSZAWIE pod adresem AL. NIEPODLEGŁOŚCI 218, licencje na użytkowanie aplikacji mobilnej mCPU.

Asseco Poland S.A. informuje, że w ramach tej licencji:

 • tworzy aplikacje mobilne zgodnie z wytycznymi wspomnianego projektu i pozostaje wyłącznie uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych do aplikacji mobilnych
 • udostępnia aplikacje mobilne w sklepach internetowych ze swojego konta (aplikacja jest własnością Asseco Poland S.A. a MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA otrzymuje prawo do jej wykorzystywania w ramach swojej działalności na potrzeby i w zakresie określonym w Projekcie)
 • serwisuje aplikacje mobilne objęte licencją

Aplikacja mobilna mCPU umożliwia MINISTERSTWU OBRONY NARODOWEJ, DEPARTAMENT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA świadczenie usług drogą elektroniczną użytkownikowi aplikacji mCPU.


Polityka Prywatności producenta odnośnie do aplikacji mCPU

 1. Aplikacja mCPU to aplikacja mobilna umożliwiająca korzystanie z wybranych usług udostępnianych przez Portal pacjenta administrowany przez MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA na urządzeniu mobilnym.
 2. Aplikacja mCPU wyprodukowana została dla pacjentów korzystających z usług jednostek medycznych nadzorowanych przez MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ, DEPARTAMENT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA przez Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, która pozostaje podmiotem uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych do APLIKACJI („Producent”).
 3. Korzystanie z aplikacji mobilnej mCPU jest możliwe tylko po wcześniejszym zarejestrowaniu na Portalu pacjenta administrowanym przez MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA i jest objęte polityką prywatności i regulaminami dostarczanymi w ramach korzystania z wymienionego Portalu pacjenta przez MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA w zakresie w nich wskazanych.
 4. Pobierając, instalując i uwierzytelniając się w aplikacji mCPU akceptujesz zasady niniejszej Polityki Prywatności (polityka prywatności Producenta MCPU) oraz zobowiązujesz się do przestrzegania obowiązków i regulacji MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA dot. świadczenia usług z wykorzystaniem aplikacji mobilnej mCPU udostępnianych przez MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA na Portalu pacjenta, którym administruje.
 5. Podmiotem świadczącym usługi Portalu pacjenta przy użyciu aplikacji mCPU oraz Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją usług Portalu pacjenta droga elektroniczną, przy użyciu aplikacji mCPU jest MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA prowadzący konto osoby (pacjenta/użytkownika) w ramach Portalu pacjenta, która pobrała, zainstalowała, autoryzowała do komunikacji z Portalem pacjenta aplikację – użytkownika mCPU.
 6. Producent aplikacji nie przechowuje danych związanych z aplikacją mobilną mCPU ani usługą świadczoną przez MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA za pomocą Aplikacji innych aniżeli związane z jej wytwarzaniem oraz utrzymaniem, w szczególności żadnych danych osobowych osób, które pobrały, zainstalowały, autoryzowały do komunikacji z Portalem pacjenta aplikację mCPU .
 7. Aplikacja mCPU przechowuje na urządzeniu mobilnym token pozwalający na komunikację z Portalem pacjenta zawierający dane osobowe (imię, nazwisko, adres email), które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika zabezpieczone lokalną autoryzacją do aplikacji zgodnie z pkt. 9. W celu realizacji usługi przy użyciu aplikacji mCPU, dane użytkownika aplikacji mCPU mogą być przechowywane na urządzeniu mobilnym w celu ich wyświetlenia użytkownikowi oraz skorzystania z usługi.
 8. Komunikacja między aplikacją mCPU, a Portalem pacjenta, prowadzącym konto pacjenta następuje z użyciem mechanizmów szyfrujących.
 9. Dostęp do aplikacji mCPU z poziomu urządzenia mobilnego jest dodatkowo zabezpieczony mechanizmem autoryzacji lokalnej (PIN) konfigurowanym przy autoryzacji z Portalem pacjenta.
 10. Korzystając z aplikacji mCPU zezwalasz na to, by w celu umożliwienia Ci korzystania z usług udostępnianych przez Portal pacjenta, uzyskiwała ona dostęp do:
  • pamięci urządzenia mobilnego;
  • komunikacji sieciowej – pełen dostęp do Internetu, stanu sieci i stanu Wi-Fi;
  • aparatu fotograficznego
  • powiadomień systemowych.
 11. W każdym momencie użytkownik może usunąć (odinstalować) aplikację mCPU z urządzenia mobilnego co spowoduje na urządzeniu mobilnym usunięcie danych związanych z jej wykorzystaniem. Po ponownym zainstalowaniu aplikacji mCPU konieczne będzie ponowne uruchomienie procesu autoryzacji do komunikacji z Portalem pacjenta.
 12. 1W każdym momencie możesz z poziomu swojego konta na Portalu pacjenta administrowanego przez MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA wycofać autoryzację do komunikacji z aplikacja mobilną mCPU.
 13. Jeśli nie wyrażasz zgody na niniejszą Politykę Prywatności lub na polityki prywatności i regulaminy Portalu pacjenta administrowanego przez MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA prosimy o nieinstalowanie mCPU lub usunięcie jej z urządzenia mobilnego
 14. Asseco Poland S.A. zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie www (https://dlapacjenta.asseco.com/)
 15. Kontaktując się  z Asseco Poland S.A. jako producentem aplikacji – na adres e-mail: [email protected] lub wyrażając opnie o aplikacji w sklepach internetowych, w których aplikacja jest publikowana,  wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Asseco Poland S.A. podanych przez Ciebie danych osobowych – w celu kontaktu i podjęcia działań w związku z reakcją na wysłaną przez Ciebie wiadomość, wyrażoną opinię. Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Olchowej 14 przetwarzając udostępnione przez Ciebie dane w zakresie i celu wskazanym w niniejszym punkcie przetwarza je jako Administrator zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 2016r. Szczegółowe informacje jak Asseco Poland przetwarza dane osobowe znajdziesz w Polityce prywatności Asseco Poland S.A. na stronie https://pl.asseco.com/polityka-prywatnosci/

Wersja 1.0. Polityki Prywatności producenta odnośnie do aplikacji mobilnej mCPU z dnia 23.01.2024