Aplikacje Asseco​

na zdrowie!

POLITYKA PRYWATNOŚCI PRODUCENTA ODNOŚNIE DO APLIKACJI „PSIM”

Informacja Asseco Poland S.A. w kontekście udostępniania/publikowania/wydawania aplikacji mobilnych, zintegrowanych z Portalami pacjenta, dostarczanymi przez Asseco Poland S.A. klientom zewnętrznym.


Asseco Poland S.A. informuje, że producentem oraz wydawcą w sklepach internetowych aplikacji mobilnej PSIM jest Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie.


Ponadto Asseco Poland S.A informuje że, realizuje na zlecenie URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  projekt „PODKARPACKI SYSTEM INFORMACJI MEDYCZNEJ (PSIM)” w ramach, którego przekazuje URZĄDOWI MARSZAŁKOWSKIEMU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  z siedzibą przy AL. ŁUKASZA CIEPLIŃSKIEGO 4, 35-010 RZESZÓW, licencje na użytkowanie aplikacji mobilnej PSIM.

Asseco Poland S.A. informuje, że w ramach tej licencji:

 • tworzy aplikacje mobilne zgodnie z wytycznymi wspomnianego projektu i pozostaje wyłącznie uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych do aplikacji mobilnych
 • udostępnia aplikacje mobilne w sklepach internetowych ze swojego konta (aplikacja jest własnością Asseco Poland S.A. a URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO otrzymuje prawo do jej wykorzystywania w ramach swojej działalności na potrzeby i w zakresie określonym w Projekcie)
 • serwisuje aplikacje mobilne objęte licencją

Aplikacja mobilna PSIM  umożliwia URZEDOWI MARSZAŁKOWSKIEMU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO świadczenie usług drogą elektroniczną użytkownikowi aplikacji PSIM.


Polityka Prywatności producenta odnośnie do aplikacji  PSIM 

 1. Aplikacja PSIM   to aplikacja mobilna umożliwiająca korzystanie z wybranych usług udostępnianych przez Portal pacjenta administrowany przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO na urządzeniu mobilnym.
 2. Aplikacja mobilna PSIM  wyprodukowana została  dla pacjentów korzystających z usług jednostek medycznych nadzorowanych przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO przez  Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, która pozostaje podmiotem uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych do APLIKACJI („Producent”).
 3. Korzystanie z aplikacji mobilnej PSIM  jest możliwe tylko po wcześniejszym zarejestrowaniu na Portalu pacjenta administrowanym przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO i jest objęte polityką prywatności i regulaminami dostarczanymi w ramach korzystania z wymienionego Portalu pacjenta przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w zakresie w nich wskazanych.
 4. Pobierając, instalując i uwierzytelniając się w aplikacji PSIM   akceptujesz zasady niniejszej Polityki Prywatności (polityka prywatności Producenta aplikacji mobilnej PSIM) oraz zobowiązujesz się do przestrzegania obowiązków i regulacji URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO  WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO   świadczenia usług z wykorzystaniem aplikacji mobilnej PSIM  udostępnianych przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO na Portalu pacjenta, którym administruje.
 5. Podmiotem świadczącym usługi Portalu pacjenta przy użyciu aplikacji mobilnej PSIM  oraz Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją usług Portalu pacjenta droga elektroniczną, przy użyciu aplikacji mobilnej PSIM   jest URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO prowadzący konto osoby (pacjenta/użytkownika) w ramach Portalu pacjenta, która pobrała, zainstalowała, autoryzowała do komunikacji z Portalem pacjenta aplikację mobilną użytkownika PSIM  .
 6. Producent aplikacji nie przechowuje danych związanych z aplikacją mobilną PSIM ani usługą świadczoną przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO za pomocą Aplikacji innych aniżeli związane z jej wytwarzaniem oraz utrzymaniem, w szczególności żadnych danych osobowych osób, które pobrały, zainstalowały, autoryzowały do komunikacji z Portalem pacjenta aplikację mobilną PSIM .
 7. Aplikacja mobilna PSIM przechowuje na urządzeniu mobilnym token pozwalający na komunikację z Portalem pacjenta zawierający dane osobowe (imię, nazwisko, adres email), które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika zabezpieczone lokalną autoryzacją do aplikacji zgodnie z pkt. 9. W celu realizacji  usługi przy użyciu aplikacji mobilnej PSIM, dane użytkownika aplikacji mobilnej PSIM mogą być przechowywane na urządzeniu mobilnym w celu ich wyświetlenia użytkownikowi oraz skorzystania z usługi.
 8. Komunikacja między aplikacją mobilną PSIM, a Portalem pacjenta, prowadzącym konto pacjenta następuje z użyciem mechanizmów szyfrujących.
 9. Dostęp do aplikacji PSIM z poziomu urządzenia mobilnego jest dodatkowo zabezpieczony mechanizmem autoryzacji lokalnej (PIN) konfigurowanym przy autoryzacji z Portalem pacjenta.
 10. Korzystając z aplikacji PSIM   zezwalasz na to, by w celu umożliwienia Ci korzystania z usług udostępnianych przez Portal pacjenta,  uzyskiwała ona dostęp do:
  • pamięci urządzenia mobilnego;
  • komunikacji sieciowej – pełen dostęp do Internetu, stanu sieci i stanu Wi-Fi;
  • aparatu fotograficznego
  • powiadomień systemowych.
 11. W każdym momencie użytkownik może usunąć (odinstalować) aplikację PSIM z urządzenia mobilnego co spowoduje na urządzeniu mobilnym usunięcie danych związanych z jej wykorzystaniem. Po ponownym zainstalowaniu aplikacji PSIM konieczne będzie ponowne uruchomienie procesu autoryzacji do komunikacji z Portalem pacjenta.
 12. W każdym momencie możesz z poziomu swojego konta na Portalu pacjenta administrowanego przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO wycofać autoryzację do komunikacji z aplikacja mobilną PSIM.
 13. Jeśli nie wyrażasz  zgody na niniejszą Politykę Prywatności lub na polityki prywatności i regulaminy Portalu pacjenta administrowanego przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO prosimy o nieinstalowanie aplikacji PSIM  lub usunięcie jej z urządzenia mobilnego.
 14. Asseco Poland S.A. zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie www (https://dlapacjenta.asseco.com/)
 15. Kontaktując się  z Asseco Poland S.A. jako producentem aplikacji – na adres e-mail: [email protected] lub wyrażając opnie o aplikacji w sklepach internetowych, w których aplikacja jest publikowana,  wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Asseco Poland S.A. podanych przez Ciebie danych osobowych – w celu kontaktu i podjęcia działań w związku z reakcją na wysłaną przez Ciebie wiadomość, wyrażoną opinię. Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Olchowej 14 przetwarzając udostępnione przez Ciebie dane w zakresie i celu wskazanym w niniejszym punkcie przetwarza je jako Administrator zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 2016r. Szczegółowe informacje jak Asseco Poland przetwarza dane osobowe znajdziesz w Polityce prywatności Asseco Poland S.A. na stronie https://pl.asseco.com/polityka-prywatnosci/

Wersja 1.0. Polityki Prywatności producenta odnośnie do aplikacji mobilnej PSIM z dnia 23.01.2024